60th logo Finaal

OPVOLG

Met verwysing na die berigte wat gedurende Julie 2015 in sosiale media die rondte gedoen het, gee die Beheerliggaam terugvoer dat die aangeleentheid na die Departement van Onderwys verwys is vir verdere ondersoek.

FOLLOW-UP

With reference to the reports that appeared in social media in July 2015, the Goverment Body of the school would like to state that the matter has been referred to the Department of Education for futher investigation.

 miss sasol high 147 - Copy

 Mr. and Miss Sasol High 2015

Melienke Human en Timothy Mahlangu

latest news

View all