Matriekuitslae / Matric Results

Fulltime Candidates / Voltydse Kandidate:  205

Passed/Slaag:  199

Percentage/Persentasie:  97.1%

Distinctions/Onderskeidings: 134

Die top matriek leerlinge van Hoërskool Sasolburg: 2023

7 Onderskeidings / Distinctions:

6 Onderskeidings / Distinctions:

5 Onderskeidings / Distinctions:

2009 Matriekuitslae /2009 Matric Results

Candidates/Kandidate:  152

Passed/Slaag:  152

Percentage/Persentasie:  100%

Kwalifiseer vir graadstudies/Qualify for degree studies:  106  (69.7%)

Kwalifiseer vir diplomastudies/Qualify for diploma studies:  45  (29.6%)

Kwalifiseer vir verdere studies/Qualify for further studies: 151 (99.3%)

Slaag Hoërsertifikaat/Pass Higher Certificate:  1  (0.7%)

Distinctions/Onderskeidings:  91

2009 Matriekuitslae & Vakonderskeidings/2009 Matric Results & Subject Distinctions – read more …

2010 Matric Results/2010 Matriekuitslae

Kandidate/Candidates:  163

Slaag/Passed:  158

Persentasie/Percentage:  96.93%

Kwalifiseer vir graadstudies/Qualify for degree studies: 93 (58.9%)

Kwalifiseer vir diplomastudies/Qualify for diploma studies:  53 (33.5%)

Kwalifiseer vir verdere studies/Qualify for further studies: 146 (92.4%)

Slaag Hoërsertifikaat/Pass Higher certificate:  12 (7.6%)

Matric Results & Subject Distinctions 2010/Matriekuitslae & Vakonderskeidings 2010 – lees meer …

2011 Matriekuitslae/Matric Results

Candidates/Kandidate: 132

Passed/Slaag:  130

Percentage/Persentasie:  98.48%

Qualify for degree studies/Kwalifiseer vir graadstudies:  81 (62.3%)

Qualify for diploma studies/Kwalifiseer vir diplomastudies:  40 (30.8%)

Qualify for further studies/Kwalifiseer vir verdure studies: 121 (93%)

Pass Higher Certificate/Slaag Hoërsertifikaat:  9 (6.9%)

Distinctions/Onderskeidings:  127

Matriekuitslae & Vakonderskeidings 2011/Matric Results & Subject Distinctions 2011 – read more …

2012 Matriekuitslae/Matric Results

Candidates/Kandidate:  145

Passed/Slaag:  145

Percentage/Persentasie:  100%

Kwalifiseer vir graadstudies/Qualify for degree studies:  95 (65.5%)

Kwalifiseer vir diplomastudies/Qualify for diploma studies:  45 (31.0%)

Kwalifiseer vir verdere studies/Qualify for further studies: 140 (96.6%)

Slaag Hoërsertifikaat/Pass Higher Certificate:  5 (3.4%)

Distinctions/Onderskeidings:  125

Matric Results & Subject Distinctions 2012/Matriekuitslae & Vakonderskeiding 2012 – lees meer …

2013 Matriekuitslae / Grade 12 results 2013

Candidates/Kandidate: 154

Passed/Slaag: 154

Percentage/Persentasie: 100%

Kwalifiseer vir graadstudies/Qualify for degree studies: 96 (62.3%)

Kwalifiseer vir diplomastudies/Qualify for diploma studies: 52 (33.8%)

Slaag Hoërsertifikaat/Pass Higher Certificate: 3.9% (6)

Kwalifiseer vir verdere studies/Qualify for further studies: 148 (96.1%)

Distinctions/Onderskeidings: 146

Matriekuitslae & vakonderskeidings 2013/Matric Results & subject distinctions 2013 – read more …

2014 Matriekuitslae/2014 Matric Results

Candidates/Kandidate:  157

Passed/Slaag:  154

Percentage/Persentasie:  98.1%

Kwalifiseer vir graadstudies/Qualify for degree studies:  83 (53.9%)

Kwalifiseer vir diplomastudies/Qualify for diploma studies:  67 (43.5%)

Kwalifiseer vir verdere studie/Qualify for further studies: 150 (97.4%)

Slaag Hoërsertifikaat/Pass Higher Certificate:  4 (2.6%)

Distinctions/Onderskeidings:  138

Matriekuitslae 2014

Subject Distinctions – read more

2015 Matriekuitslae/Matric Results

Candidates/Kandidate:  165

Passed/Slaag:  162

Percentage/Persentasie:  98.18%

Kwalifiseer vir graadstudies/Qualify for degree studies:  103 (63.58%)

Kwalifiseer vir diploma/Qualify for diploma studies: 52 (32.1%)

Slaag Hoërsertifikaat/Pass Higher Certificate: 7 (4.32%)

Distinctions/Onderskeidings:  147

Matriekuitslae 2015 – lees meer …

Subject Distinctions – read more …
Summary of Subject Distinctions/Opsomming van Vakonderskeidings – read more …

2016 Matriekuitslae/Matric Results

Fulltime Candidates / Voltydse Kandidate:  149

Passed/Slaag:  149

Percentage/Persentasie:  100%

Kwalifiseer vir graadstudies/Qualify for degree studies:  113 (75.84%)

Kwalifiseer vir diplomastudies/Qualify for diploma studies:  34 (22.82%)

Slaag Hoërsertifikaat/Pass Higher Certificate:  2 (1.34%)

KWALIFISEER TERSIÊRE STUDIES/QUALIFY TERSIARY STUDIES: 147 (98.66%)

Onderskeidings/Distinctions: 210

Matric Results 2016 – read more…
Subject Distinctions 2016 – read more…
Learner subject distinctions – read more…

2017 Matriekuitslae/Matric Results

Fulltime Candidates / Voltydse Kandidate:  145

Passed/Slaag:  144

Percentage/Persentasie:  99.3%

Kwalifiseer vir graadstudies/Qualify for degree studies:  99 (68.75%)

Kwalifiseer vir diplomastudies/Qualify for diploma studies:  43 (29.86%)

Slaag Hoërsertifikaat/Pass Higher Certificate:  2 (1.38%)

Distinctions/Onderskeidings: 144

Fulltime Candidates / Voltydse Kandidate:  172

Passed/Slaag:  161

Percentage/Persentasie:  93.6%

Kwalifiseer vir graadstudies/Qualify for degree studies:  103 (60.20%)

Kwalifiseer vir diplomastudies/Qualify for diploma studies:  52 (30.4%)

Slaag Hoërsertifikaat/Pass Higher Certificate:  6 (3.49%)

Distinctions/Onderskeidings: 179

Fulltime Candidates / Voltydse Kandidate:  196

Passed/Slaag:  187

Percentage/Persentasie:  95.4%

Kwalifiseer vir graadstudies/Qualify for degree studies:  123 (65.77%)

Kwalifiseer vir diplomastudies/Qualify for diploma studies:  54 (28.87%)

Slaag Hoërsertifikaat/Pass Higher Certificate:  10 (5.34%)

Distinctions/Onderskeidings: 217

2022 Matriekuitslae /2022 Matric Results

Fulltime Candidates / Voltydse Kandidate:  177

Passed/Slaag:  173

Percentage/Persentasie:  97.70%

Kwalifiseer vir graadstudies/Qualify for degree studies: 116 (67.10%)

Kwalifiseer vir diplomastudies/Qualify for diploma studies: 48 (27.70%)

Slaag Hoërsertifikaat/Pass Higher Certificate: 9 (5.20%)

Distinctions/Onderskeidings: 156

Fulltime Candidates / Voltydse kandidate: 177

Passed / Slaag: 173

Percentage / Persentasie: 97.70

Distinctions / Onderskeidings: 156

Facebook Icon