2022 Grade 8 Registrations/2022 Graad 8 Registrasies

SHS Athletes competing at Twizza ASA Track and Field Championships
April 7, 2021

2022 Grade 8 Registrations/2022 Graad 8 Registrasies

2022 Grade 8 Registrations are now open!

Please download the application form from the Home Page on our website. Completed application forms can then be hand-delivered, accompanied by all the supporting documents, at security at the main gate at the school.

 

 

2022 Graad 8 Registrasies is nou oop!

Laai asb die aansoekvorm van die tuisblad op ons webblad af. Voltooide aansoekvorms kan dan per hand, saam met die ondersteunende dokumente, by sekuriteit by die hoofingang by die skool afgelewer word.